Bedrijven in moeilijkheden

CONTACT US

00 32 (0) 475 875 125

STERFHUISCONSULENT vzr

Herman Vosstraat 5 bus 7

2600 Berchem

Belgie

ROEIBOOT VOOR BEDRIJVEN IN MOEILIJKHEDEN

Er zijn geen ONvoorziene omstandigheden.

Er zijn enkel NIET voorziene omstandigheden.

HELLO

wij redden uw onderneming

ONZE MISSIE(wat doen we)

 

 

Het is onze missie om de nog renderende activiteiten van een onderneming in moeilijkheden af te scheiden en onder te brengen in een nieuwe, daartoe opgerichte vennootschap, waarna de lege vennootschapsschelp naar een uitstel van betaling, concordaat, vereffening en of faillissement geloodsd wordt.

 

Wij verbinden er ons uitdrukkelijk toe om nooit een slachthuisconstructie uit te voeren of te adviseren.

 

VISIE EN WAARDEN

VISIE(hoe doen wij het)

 

De sterfhuisconsulent werkt altijd in de vorm van een brainstorm met de huisadvocaat, boekhouder en of bedrijfsrevisor, gespecialiseerd branchedeskundige en vooral een curator uit het gerechtelijk arrondissement

 

WAARDEN (waarmee doen we het)

 

De sterfhuisconstructie hanteert als overnameprijs de going concern waarde geschat door een onafhankelijke erkende deskundige en de schuldeisers worden niet benadeeld door het onmiddellijk instellen van de samenloop.

 

 

DE STERFHUISCONSULENTEN

 

Net zoals het bij de opstart van een bedrijf of vennootschap aan te raden is om beroep te doen op een ervaren consultant, is het ook aan te raden om indien het bedrijf in moeilijkheden zou geraken beroep te doen op een sterfhuisconsulent.

 

Een sterfhuisconsulent is een persoon die er zijn beroep van heeft gemaakt om sterfhuisconstructies te begeleiden, te coördineren en vooral de juridische aansprakelijkheid te dragen ingeval hij niet legale sterfhuisconstructies en of slachthuisconstructies zou aanraden.

De sterfhuisconsulent werkt altijd in de vorm van een brainstorm.

GOOGLE: sterfhuisconsulent

 

© Copyright 2016. All Rights Reserved.