sterfhuisconstructie

CONTACT US

00 32 (0) 475 875 125

STERFHUISCONSULENT vzr

Herman Vosstraat 5 bus 7

2600 Berchem

Belgie

Sterfhuisconsulent

 

 

Net zoals het bij de opstart van een bedrijf of vennootschap aan te raden is om beroep te doen op een ervaren consultant, is het ook aan te raden om indien het bedrijf in moeilijkheden zou geraken beroep te doen op een sterfhuisconsulent.

 

Een sterfhuisconsulent is een persoon die er zijn beroep van heeft gemaakt om sterfhuisconstructies te begeleiden, te coördineren en vooral de juridische aansprakelijkheid te dragen ingeval hij niet legale sterfhuisconstructies en of slachthuisconstructies zou aanraden.

De sterfhuisconsulent werkt altijd in de vorm van brainstorm.

 

Tijdens de brainstorm wordt na onderzoek van de gezondheid van het bedrijf, eerst het totaal sterfhuisconcept voorgelegd aan het management, aandeelhouders, borgstellers, boekhouder en of bedrijfsrevisor.

Wenselijk en aan te raden is dat een curator verbonden aan de betrokken rechtbank (arrondissement van de zetel van de vennootschap) als bijkomend adviseur bij de evaluatie fase wordt betrokken. Dit laatste is noodzakelijk om geen inbreuken te plegen tegen de faillissementswet met het oog op de mogelijke aansprakelijkheidsvorderingen en of strafrechtelijke sancties. In de praktijk bestaat de brainstorm uit de volgende stappen:

 

•Informatie sessie voor de betrokken mensen en uitleg over de mogelijkheden.

(voortbestaan, WCO, faling, sterfhuisconstructie, enz...)

Uitwerken van een gekozen concept.

Verbeteren en aanpassen van het concept.

Dit gebeurt door middel van verdere brainstorming en zogenaamde kriegspiele waarin de advocaten, curator en notaris de eventuele fouten van het basisconcept proberen te ontdekken.

Door middel van een interactief proces van mogelijke nieuwe voorstellen, opmerkingen, verbeteringen en aanpassingen gebaseerd op de PDCA cyclemethode van Deming:

Plannen, Doen, Controleren, Afronden, wordt dan het uiteindelijk concept verkregen welke door al de betrokkenen kan worden goedgekeurd.

 

Het bereiken van een consensus, geen meerderheid maar uniformiteit, met andere woorden: iedereen moet akkoord zijn is belangrijk.

 

Het is door deze brainstorms met de beste advocaten en juristen en curatoren in België dat het systeem in de loop der jaren verfijnd en geperfectioneerd is.

Het is dankzij de consensustechniek dat een groep mensen op overzichtelijke en efficiënte wijze tot een gezamenlijke beslissing kunnen komen. De consensus vereist dus dat de gekozen oplossing unaniem aanvaard wordt opgenomen wordt als bijzonder verslag volgend op de alarmprocedure. BVBA: art. 332 – NV: art. 633 (opgelet, Jaarverslag art.95 is geen bijzonder verslag art.633).

 

De Controle van de haalbaarheid en realisatie: Bijzonder verslag art.633 moet saneringsmaatregelen voorzien die in verhouding staan tot de ernst van de financiële problemen en rekening houden met het 'Maatschappelijk verantwoord ondernemen'.

 

Laatste fase: Stoppen of verder gaan.

 

Door onbekendheid in de materie en de werking van de constructie, heeft de 'sterfhuisconsulent' vaak een ten onrechte kwalijke reputatie. Dit is vooral te wijten omdat men het verschil niet kent tussen een sterfhuisconstructie en een slachthuisconstructie.Deze laatste constructie is zware fraude opgezet door criminele bendes.

 

In veel gevallen is een sterfhuisconstructie de best mogelijke en enige keuze, rekening houdende met al de factoren. (Maatschappij, mensen, werkgelegenheid, economische groei, enz..).

 

© Copyright 2016. All Rights Reserved.